پست الکترونیکی:
  نام خانوادگی:
نام  :
نام پدر :
کد ملی :
محل تولد :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :

استان :  
شهر :
تلفن :
 
 
  تلفن همراه :
فاکس :
آدرس پستی :
آدرس دوم:
وضعیت نظام وظیفه :
 
 
مدرک تحصیلی :
گرایش تحصیلی :
توانایی نصب روزانه :
توانایی تعمیر روزانه :
توانایی سرویس به :
نوع همکاری :
تعداد پرسنل/سرویسکار:
تصویرص اول و دوم شناسنامه :
تصویر کارت ملی پشت و رو :
تصویر پایان خدمات :
کپی مدارک تحصیلی و گواهینامه فنی حرفه ای :
جواز کسب برای کسبه :
یک قطعه عکس (4 * 3) و فایل JPG عکس با کیفیت مناسب :
کپی سند مالکیت/ مبایعه نامه (قولنامه)/ اجاره نامه :
مدرک اشتراک ADSL یا نامه تاییدیه از شرکت خدمات رسانی اینترنت :
عکس از نمای بیرونی و داخلی نمایندگی )نمای دور از داخل خیابان – درب ورودی – داخل تعمیرگاه – دستگاه های تعمیر شده – قسمت پذیرش و تحویل دستگاه – امکانات اداری – تجهیزات و ابزارآلات – انبار – و ...) :